Pemisahan pemberitahuan mengikut jenis

Berdasarkan kepada keperluan sumber, semua pemberitahuan dibahagikan kepada 2 jenis: Harga dan Teknikal.
(senarai lengkap pemberitahuan yang berkaitan dengan setiap kategori diberikan pada akhiran artikel)

Setiap jenis mempunyai satu had berbeza untuk bilangan pemberitahuan aktif, sebagai contoh, untuk had ini:

Pemberitahuan harga aktif100
Pemberitahuan teknikal aktif
100

Anda boleh menjalankan tidak lebih daripada 100 pemberitahuan harga dan  price alerts and tidak lebih daripada 100 pemberitahuan teknikal (dalam kes ini, anda boleh menjalankan hingga 200 pemberitahuan secara keseluruhan).


Bilangan pemberitahuan aktif terkini untuk setiap jenis boleh dilihat pada pengira yang terletak pada bahagian atas pengurusan pemberitahuan:

- bilangan pemberitahuan Harga — di sebelah ikon lilin
- bilangan pemberitahuan Teknikal — di sebelah ikon carta

Had terkini untuk setiap pelan boleh dilihat pada halaman GoPro di dalam bahagian pemberitahuan:
https://my.tradingview.com/gopro/#compare

Pemberitahuan Harga

Satu pemberitahuan adalah dikira Harga apabila dua keadaan berikut dipenuhi:

 1. hanya satu simbol digunakan dalam pemberitahuan (untuk apa-apa jenis carta: Bar, Renko, PnF, dll) dan satu nilai harga
 2. satu daripada berikut dipilih sebagai satu keadaan cetusan:
  • Melintasi
  • Melintasi Ke Atas
  • Melintasi Ke Bawah
  • Lebih Besar Dari
  • Lebih Kecil Dari 

Sebagai contoh, satu pemberitahuan pada carta Renko akan dikira sebagai Harga:

dan juga pemberitahuan pada simbol spread:

Pemberitahuan Teknikal

Satu pemberitahuan dikira sebagai Teknikal sekiranya mana-mana keadaan berikut dipenuhi:

 1. pemberitahuan menggunakan satu simbol overlay, penunjuk, lukisan atau strategi
 2. satu daripada berikut dipilih sebagai keadaan cetusan:
  • Masuk Saluran
  • Keluar Saluran
  • Dalam Saluran
  • Luar Saluran
  • Naik Ke Atas
  • Turun Ke Bawah
  • % Naik Ke Atas
  • % Turun Ke Bawah


sebagai contoh, satu pemberitahuan boleh dikira sebagai teknikal kerana ia berdasarkan kepada skrip:

dan juga sebagai satu pemberitahuan, kerana ia dicipta pada keadaan Bergerak (Moving-condition):