Corak Carta Bendera Bearis

Sila ambil maklum bahawa maklumat mengenai sasaran harga yang dijangka yang diberikan oleh Corak Carta Automatik bukanlah satu cadangan untuk apa yang anda perlu lakukan secara peribadi. Jangan gunakan data ini sebagai nasihat pelaburan. Ia hanya boleh digunakan sebagai pendidikan dan penyelidikan. Seperti mana-mana dagangan, sentiasa lihat dahulu kemudian lompat.

Satu bendera bearis adalah satu analisa teknikal yang menunjukkan satu penyambungan arah aliran utama selepas satu pembetulan berlaku. Arah aliran utama membentuk satu tiang bendera, dan pembetulan membentuk satu saluran bendera selari. Harga dalam saluran tidak akan naik lebih daripada pertengahan tiang bendera. Ia dijangka selepas harga memecah menerusi saluran selari bendera ke bawah, pergerakan harga selepas ini akan hampir sama dengan saiz tiang bendera. 

Penunjuk mencari untuk corak dalam 600 bar terakhir. Corak ini mengandungi garisan-garisan yang menentukan pergerakan harga (Garisan Harga) dan garisan untuk saluran selari bendera (Bendera). Titik mula dan akhir untuk setiap garisan harga adalah dalam pangsi 5/5. Pemecahan corak adalah ditetapkan oleh nilai tutup. Persimpangan antara garisan bendera dengan nilai tutup dalam selang di antara titik 2 dan 5 adalah tidak dibenarkan. Dalam mod Dalam Proses, penunjuk mencari bukan sahaja corak yang terbentuk, tetapi juga corak yang mula berkembang. Dua titik terakhir untuk corak ini mungkin tidak dalam pangsi dan garisan harga akhir akan menjadi bertitik.

Garisan mendatar bertitik yang berakhir dengan label Sasaran menunjukkan tingkatan harga yang dijangka selepas satu corak siap terbentuk. Bila bar-bar baru muncul, garisan akan dipanjangkan ke kanan sehingga bar terakhir, sehinggalah status corak berubah dari Menunggu kepada yang lain. Label panduan alat (tooltip) menunjukkan harga dan status terkini untuk corak. Apabila status berubah, warna label juga berubah. Ada 4 status secara keseluruhannya: 

  • Menunggu. Harga tidak mencapai tingkatan yang dijangka, manakala tiada nilai tinggi di dalam saluran di atas pertengahan tiang bendera. Jika harga memecah menerusi garisan bawah bendera, keadaan hendaklah dipenuhi dalam pada ia tidak jatuh di bawah had maksimum untuk semua saluran bendera tinggi.
  • Dicapai. Harga memecah keluar menerusi garisan bawah bendera dan mencapai tingkatan yang dijangka.
  • Gagal. Harga memecah keluar garisan lebih bawah, tidak mencapai tingkatan sasaran dan naik ke atas had maksimum untuk semua saluran tinggi, sama ada harga memecah garisan atas atau satu ketinggian muncul dalam saluran bendera di atas pertengahan tiang bendera.
  • Tidak dapat ditentukan. Penunjuk tidak dapat menentukan status corak.

Jika penunjuk bertemu dua corak yang bersilang, pemilihan akan diberikan kepada yang mempunyai status Menunggu. Jika status corak yang bertemu ialah Gagal atau Dicapai atau status kedua-duanya adalah Menunggu, carta akan memaparkan corak dalam mana titik 3 dan 5 adalah lebih dekat kepada garisan bawah saluran bendera. Satu corak dengan status Tidak dapat ditentukan akan dipadamkan jika ia bersilang dengan satu corak yang mempunyai status berbeza. 

Pemberitahuan:

  • Corak Baharu. Tercetus apabila satu corak baharu muncul pada carta. Satu corak dikira baharu sekiranya ia mempunyai kedudukan yang berbeza pada titik 1, 2 atau 4.
  • Pecahan Keluar Corak. Ia tercetus apabila satu bar telah menutup di luar bendera telah muncul. Hanya pecah keluar dalam arah sasaran yang diambil kira. Satu pecah keluar dalam arah bertentangan tidak akan mencetuskan pemberitahuan.

Input

  • Corak - Menentukan corak yang mana akan dilukis berdasarkan kepada status. Nilai-nilai mungkin: Semua, Menunggu dan Dicapai, Hanya Menunggu, Menunggu Akhir. Jika Menunggu Akhir dipilih, hanya satu corak dengan status Menunggu akan dipaparkan, titik pertama yang diletakkan di bahagian kanan yang lain.
  • Sasaran Harga - Menentukan sasaran harga yang mana akan dilukis berdasarkan kepada status corak. Nilai-nilai mungkin: Semua, Hanya Menunggu, Menunggu dan Dicapai, Tiada. 
  • Sisihan Dibenarkan - Sisihan maksimum dibenarkan untuk satu titik dari garisan saluran selari. Ia dikira sebagai satu peratusan untuk ketinggian saluran.
  • Dalam Proses - Mencari corak-corak yang akan berkembang.