Bagaimana untuk mencipta pesanan, pemberitahuan dan garisan harga di mana-mana atas carta

Tekan butang Alt + Ctrl pada Windows atau ⌥⌘ pada Mac, dan satu butang dengan ikon “+” (tambah) akan muncul di bawah kursor. Dengan mengklik pada butang ini, anda boleh menetapkan satu pesanan pada harga di posisi kursor, mencipta satu pemberitahuan atau melukis satu garisan harga. 


Butang akan muncul walaupun ia telah dinyahaktifkan dalam tetapan carta.