Bagaimana untuk mengenalpasti sekuriti patuh Syariah

Terma 'Syariah' jika diterjemahkan secara terus dari bahasa Arab adalah bermaksud ‘jalan yang bersih dan dilalui dengan baik ke sumber air.' Penganut agama Islam mematuhi peraturan ini, yang mengawal keseluruhan aspek kehidupan mereka termasuk makanan, solat dan urusan kewangan.

Sekuriti yang dijelaskan sebagai 'patuh Syariah' merujuk kepada pelaburan dalam syarikat yang selari dengan prinsip Syariah. Syarikat-syarikat ini adalah dianggap dibolehkan untuk pelaburan di bawah prinsip-prinsip berikut.

Untuk layak menjadi patuh Syariah, satu syarikat hendaklah menyelaraskan perniagaan utamanya dan aktiviti pelaburan, termasuk juga keadaan kewangan, dengan prinsip Syariah.

Akan tetapi, syarikat yang beroperasi dalam beberapa sektor tidak boleh dikira sebagai patuh Syariah disebabkan keadaan aktiviti perniagaan mereka. Sektor-sektor ini adalah alkohol, tembakau, perniagaan berasaskan khinzir, hiburan dewasa, perjudian, penghasilan senjata dan perbankan dan insurans konvensional.

Jika anda nampak satu ikon berbentuk bintang dan bulan sabit pada satu halaman sekuriti, ini bermaksud bahawa syarikat itu diiktiraf sebagai patuh Syariah.