Visible Range Volume Profile

Definisi

Penunjuk Visible Range Volume Profile (VRVP) mengira profil volum dalam julat kelihatan untuk harga, menjadikannya satu alat yang ideal untuk pedagang yang mahu menganalisa arah aliran pasaran terkini.

Nota: anda boleh membaca lebih lanjut anda boleh membaca lebih banyak mengenai ciri yang dikongsi oleh semua penunjuk Profil Volum dalam artikel Pusat Bantuan Konsep Asas: Penunjuk Profil Volum. Teks di bawah menjelaskan ciri-ciri unik kepada penunjuk Profil Volum ini.

Pengiraan

Apabila mengira Volume Profile Fixed Range, kami memeriksa satu senarai rangka masa dalam satu urutan sehingga bilangan bar dalam selang masa untuk di mana VP dikira akan menjadi lebih rendah daripada 5000. Urutan rangka masa adalah: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1H.

Pertimbangkan contoh berikut. Satu tempoh masa satu minggu dibuka pada carta, di mana bar pertama yang muncul adalah bar Isnin pertama dan bar yang terakhir muncul adalah bar Ahad lepas pada minggu yang sama. Simbol adalah didagangkan 24x7 (untuk eksperimen ini, andaikan tiada jurang di mana tiada dagangan terjadi dan setiap minit pada setiap minggu mempunyai bar berkaitan). 

  1. Pertama, penunjuk memeriksa rangka masa "1", melihat bahawa carta 1m untuk simbol ini mempunyai 7H * 1440m = 10080 bar pada data 1m, yang melebihi had 5000 bar. Ia memilih rangka masa selepas ini dalam urutan.
  2. Kemudian, penunjuk melakukan perkara yang sama dengan rangka masa "3". Carta 3m untuk simbol mempunyai 7H * (1440 / 3) = 3360 bar data. Ini adalah di bawah had 5000 bar, jadi bar 3m akan digunakan dalam pengiraan VPFR.

Input

Susun Atur Barisan/Saiz Barisan (Rows Layout / Row Size)

Dua input ini mengkhususkan cara bagaimana penunjuk mengira sebanyak mana barisan dalam setiap histogram.

Jika Susun Atur Barisan ditetapkan kepada “Bilangan Barisan”, Saiz Barisan menetapkan jumlah bilangan barisan dalam histogram: sebagai contoh, dengan Saiz Barisan untuk 25 histogram, atas ke bawah, akan mempunyai 25 barisan. Ketinggian setiap barisan akan dikira secara automatik; dalam contoh di atas, satu histogram Volume Profile dengan harga dari 200 ke 300 akan mempunyai (300 - 200) / 25 = 4 mata untuk setiap barisan. 

Jika input ini ditetapkan kepada “Tick Per Barisan”, Saiz Barisan menentukan bilangan tick dalam setiap barisan (1 tick adalah pergerakan minimum untuk harga simbol ini boleh lakukan: sebagai contoh, untuk NASDAQ:AAPL, 1 tick ialah 0.01 kerana harga perlu bergerak paling kurang 0.01 USD, cth. 1 sen). Cth., menetapkannya kepada 25 akan bermaksud bahawa setiap barisan mempunyai ketinggian 25 tick. Dalam kes sebegini, bilangan barisan akan dikira secara automatik, dan histogram Profil Volum untuk harga dari 200 ke 300 untuk satu simbol dengan tick minimum 0.01 akan mempunyai (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 barisan untuk setiap histogram. 

Volum

Togol antara menunjukkan jumlah volum untuk setiap barisan (Total), memecahkan setiap barisan kepada atas/bawah (Up/Down), atau menunjukkan perbezaan mereka (Delta). 

Volum Kawasan Nilai (Value Area Volume)

Menentukan apakah peratusan semua volum untuk sesi dagangan patut diserlahkan oleh Kawasan Nilai.