Jumlah bekalan

Apakah “Jumlah bekalan”?

Bilangan syiling (atau token) yang sudah dicipta, selain mana-mana syiling (atau token) yang telah dibakar (dibuang dari edaran).

Mengapakah “Jumlah bekalan” penting?

Penunjuk jumlah bekalan menunjukkan jumlah bilangan token yang wujud di dalam blok rantai, termasuk token yang tidak berada dalam edaran awam.