NVT

Apakah "NVT"?

“Network value to transaction ratio” ialah satu gandaan penilaian: Permodalan pasaran / Volum transaksi (USD). Kenaikan gandaan ini menunjukkan terlebih penilaian (overvaluation) untuk sesuatu aset, penurunan menunjukkan terkurang penilaian (undervaluation).

Mengapakah "NVT" penting?

Penunjuk NVT adalah satu alat untuk mengesan gelembung di dalam pasaran mata wang kripto. Nisbah NVT adalah mudah untuk dikira dan juga mudah difahami walaupun untuk mereka yang tidak mempunyai kemahiran kewangan yang tinggi.

Selain daripada itu, nisbah NVT boleh membantu mengenalpasti aset kripto yang terkurang nilai yang berbaloi untuk dilakukan pelaburan.

Bagaimanakan "NVT" dikira?

NVT = Permodalan pasaran / Volum transaksi dalam USD