Volum transaksi dalam USD

Apakah “Volum transaksi dalam USD”?

Volum agregat transaksi untuk satu kripto tertentu yang direkodkan atas rantaian (on-chain) (pada rangkaian disokong) dalam USD.

Mengapakah “Volum transaksi dalam USD” penting?

Volum transaksi mewakili keseluruhan aktiviti dalam satu pasaran dan dianggap sebagai satu penunjuk asas. Pelabur boleh menggunakan volum transaksi untuk mengenalpasti satu arah aliran yang baru bermula atau sedang berkembang, atau satu balikan arah aliran.

Volum transaksi juga boleh membantu seorang pelabur menentukan kecairan satu syiling. Satu volum transaksi yang tinggi selalunya menunjukkan satu tingkatan penggunaan yang tinggi untuk mata wang kripto ini dikalangan pelabur.