% alamat untung

Apakah “% alamat untung”?

Peratusan alamat-alamat dengan keuntungan terealisasi dari semua alamat-alamat yang sekarang sedang memegang kripto ini.

Mengapakah “% alamat untung” penting?

Penunjuk keuntungan memberikan jumlah pemegang  keuntungan terealisasi untuk satu aset kripto tertentu. Sebaliknya dengan penunjuk “wang masuk/keluar/pada”, penunjuk ini menunjukkan keuntungan terealisasi.