% alamat dengan wang

Apakah “% alamat dengan wang”?

Dengan wang ialah satu penunjuk yang mengenalpasti harga purata untuk token yang dibeli dan membandingkannya dengan harga terkini.

Akaun, dengan harga terkini token > harga purata pembelian dipanggil "Dengan wang".

Mengapakah “% alamat dengan wang” penting?

Penunjuk "Dengan wang" menunjukkan bahagian akaun dengan keuntungan. Jika peratusan akaun-akaun ini terlalu besar, akan ada beberapa pelabur yang mahu menjual pegangan mereka untuk mendapatkan keuntungan, yang akan mengakibatkan harga menurun.