Saiz Kontrak

Apakah “Saiz kontrak”?

Saiz kontrak adalah satu kuantiti piawai aset yang dinyatakan dalam setiap kontrak hadapan. Ia mewakili jumlah set yang akan dibeli atau dijual apabila satu kontrak hadapan didagangkan. 

Mengapakah Saiz kontrak penting?

Piawaian: Kontrak hadapan adalah instrumen kewangan standard yang didagangkan di bursa. Saiz kontrak memastikan keseragaman dan ketekalan (consistency) dalam semua kontrak untuk satu aset tertentu. Ia membenarkan pedagang untuk mengetahui kuantiti aset yang mereka beli atau jual apabila mereka memasuki satu kontrak hadapan.

Pengurusan Risiko dan pengiraan keumpilan (leverage): Saiz kontrak memainkan satu peranan penting dalam pengurusan risiko. Disebabkan kontrak hadapan mempunyai satu saiz kontrak tetap, pedagang boleh mengira dengan tepat pendedahan mereka dan potensi risiko. Mereka boleh menentukan jumlah nilai posisi dan mengukur impak pada pergerakan harga pada modal dagangan mereka. Dagangan hadapan selalunya melibatkan keumpilan, yang membenarkan pedagang untuk mengawal satu posisi lebih besar dengan satu jumlah modal yang lebih kecil. Saiz kontrak adalah satu faktor utama dalam mengira kadar umpilan. Dengan membandingkan saiz kontrak kepada keperluan margin (jumlah awal modal yang diperlukan untuk memasuki satu posisi hadapan), pedagang boleh mengukur umpilan yang mereka ambil dan potensi gandaan keuntungan atau kerugian.

Kecairan: Saiz kontrak boleh memberikan kesan kepada kecairan untuk pasaran hadapan. Kontrak dengan saiz lebih besar akan menarik lebih ramai pelabur-pelabur institusi dan peserta pasaran yang lebih besar. Ini akan mengakibatkan kenaikan kecairan, spread bida-pinta lebih kecil dan keadaan dagangan yang lebih lancar.