Bulan tamat tempoh

Apakah Bulan tamat tempoh?

Bulan tamat tempoh merujuk kepada bulan kontrak atau bulan tertentu di mana satu kontrak hadapan tamat tempoh. Setiap kontrak hadapan adalah dikaitkan dengan satu bulan tertentu di mana ia mencapai tarikh luput.

Kontrak hadapan adalah intrumen kewanngan distandardkan yang didagangkan di bursa. Mereka selalunya tersedia untuk satu julat bulan-bulan tamat tempoh, membenarkan pedagang memilih kontrak yang sesuai dengan dagangan kegemaran mereka atau rangka masa  lindung nilai.

Bulan di mana satu kontrak hadapan selalunya ditandakan dengan satu kod atau singkatan yang mewakili satu bulan khusus dalam tahun.

Pedagang hendaklah sedar tentang tarikh luput kontrak tertentu untuk menguruskan posisi mereka secara lebih efektif dan membawa ke hadapan kepada kontrak seterusnya yang sesuai sekiranya dikehendaki.