Hari penyelesaian

Apakah Hari penyelesaian?

Hari penyelesaian dalam pasaran hadapan merujuk kepada tarikh di mana obligasi satu kontrak hadapan diselesaikan. Ia adalah hari di mana pertukaran dana dan penghantaran aset asas, jika termaktub, terjadi di antara pembeli dan penjual kontrak hadapan.

Mengapakah Hari penyelesaian penting?

Dalam kebanyakan pasaran hadapan, hari penyelesaian terjadi pada penghujung bulan luput kontrak. Hari penyelesaian khusus boleh berbeza-beza bergantung kepada bursa dan undang-undang yang mengawal kontrak hadapan.

Ada dua jenis kaedah penyelesaian dalam dagangan hadapan:

  1. Penyelesaian Tunai: Beberapa kontrak hadapan diselesaikan dalam bentuk tunai, bermakna tiada penghantaran fizikal untuk aset asas terjadi. Pada hari penyelesaian, kontrak diselesaikan dengan bertukar perbezaan tunai antara harga awalan kontrak dan harga penyelesaian akhir. Harga penyelesaian akhir selalunya ditentukan berdasarkan satu harga rujukan atau indeks, seperti satu harga pasaran atau satu harga dagangan purata sepanjang satu tempoh tertentu.
  2. Penghantaran Fizikal: Beberapa kontrak hadapan termasuk dengan penghantaran sebenar aset asas selepas tarikh luput. Untuk kontrak-kontrak ini, hari penyelesaian adalah apabila penghantaran aset fizikal terjadi. Pembeli mengambil alih aset dan penjual menghantar aset berdasarkan kepada terma dan spesifikasi yang dijelaskan di dalam kontrak.

Adalah penting untuk pedagang dan pelabur untuk mengingati hari penyelesaian untuk kontrak hadapan yang mereka pegang atau berniat untuk didagangkan. Bergantung kepada strategi dagangan dan niat mereka, mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sesuai sebelum atau pada hari penyelesaian, seperti menutup posisi, membawa ke hadapan untuk kontrak akan datang atau mengatur penghantaran fizikal.

Hari penyelesaian memaikan satu peranan yang penting dalam penyelesaian kontrak hadapan dan memastikan penyempurnaan kewajipan kontrak. Ia memberikan kejelasan dan penutup untuk pedagang dan membantu mengekalkan integriti dan kecekapan pasaran hadapan.