Kupon

Apakah Kupon?

Dalam bon, satu kupon merujuk kepada pembayaran faedah berkala yang dibuat kepada pemegang bon oleh pengeluar bon. Ia mewakili kadar faedah tetap atau berubah-ubah yang dijanjikan oleh pengeluar untuk membayar pemegang bon sepanjang jangka hayat bon.

Apabila satu bon dikeluarkan, ia selalunya menyatakan satu kadar kupon, yang ditulis sebagai satu peratusan nilai muka bon.

Pembayaran kupon selalunya dilakukan setengah tahun sekali atau setahun sekali, akan tetapi kekerapan lain juga boleh digunakan, bergantung kepada terma bon. Pemegang bon menerima pembayaran faedah berkala ini sehingga tarikh matang bon apabila nilai prinsipal (nilai muka) dibayar.

Mengapakah Kupon penting?

Kadar kupon adalah satu faktor penting dalam menentukan hasil atau pulangan yang pemegang bon boleh jangkakan untuk menerima daripada memegang bon. Ia selalunya ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, termasuk kadar faedah pasaran semasa, kelayakan kredit pengeluar dan terma khusus bon.

Apabila kadar faedah pasaran naik atau jatuh, kadar kupon pada bon yang baru dikeluarkan boleh dilaraskan untuk sejajar dengan kadar semasa. Bon dengan kadar tetap, akan kekal membayar kadar faedah tetap yang sama sepanjang hayatnya, tanpa mengira perubahan dalam kadar faedah pasaran. Disebabkan ini, hasil untuk bon kadar tetap boleh jadi berbeza dari hasil pasaran semasa, memberikan kesan kepada daya tarikannya kepada pelabur.

Adalah perlu diketahui bahawa terma kupon berasal dari amalan sejarah kupon boleh tanggal yang biasanya dilakukan oleh pemegang bond secara fizikalnya memotong dan memberikan untuk mendapatkan pembayaran. Akan tetapi, dalam dagangan bon moden, pembayaran kupon selalunya dilakukan secara elektronik dan terma kupon merujuk kepada pembayaran faedah itu sendiri.

Pembayaran kupon adalah satu komponen penting dalam pulangan untuk pelaburan bagi pemegang bon dan berfungsi sebagai cara pengeluar bon untuk membayar pampasan kepada pemegang bon kerana memberikan pinjaman wang.