Tarikh kematangan

Apakah Tarikh Kematangan?

Tarikh kematangan satu bon merujuk kepada tarikh di mana pengeluar berkewajipan membayar jumlah prinsipal (juga dikenali sebagai nilai muka atau nilai tara) kepada pemegang bon atau pelabur. Ia menandakan pengakhiran terma bon atau jangka hayat.

Apabila satu bon dikeluarkan, tarikh kematangannya ditentukan, selalunya dijelaskan sebagai satu tarikh kalendar tertentu. Sebagai contoh, satu bon mungkin mempunyai satu tarikh kematangan pada 1 Januari, 2030. Pada tarikh ini, pengeluar dikehendaki untuk melakukan pembayaran akhir kepada pemegang bon, memulangkan nilai muka penuh bon.

Mengapakah Tarikh Kematangan penting?

Tarikh kematangan menentukan panjang masa pemegang bon komited untuk memegang bon sebelum menerima bayaran prinsipal semula. Ia juga menentukan tempoh masa di mana pengeluar akan membayar pembayaran faedah berkala, dikenali sebagai pembayaran kupon kepada pemegang bon.

Bon berbeza mempunyai tempoh kematangan berbeza. Bon jangka pendek, seperti bil Perbendaharaan (Treasury bill) atau kertas komersil, mempunyai tempoh kematangan yang singkat bermula dari beberapa hari kepada satu tahun. Bon jangka sederhana, seperti bon korporat atau bon kerajaan, selalunya mempunyai kematangan bermula dari satu hingga sepuluh tahun. Bon jangka panjang, seperti bon kerajaan atau beberapa bon korporat, boleh mempunyai kematangan dalam sepuluh tahun atau lebih.

Adalah penting pelabur untuk menyedari tarikh kematangan apabila mempertimbangkan pelaburan bon kerana ia membantu menentukan ufuk masa untuk potensi pulangan dan jangka masa komitmen pelaburan. Apabila bon mencapai tarikh kematangannya, pengeluar tidak lagi perlu melakukan pembayaran kupon dan pemegang bon akan menerima jumlah prinsipal dengan penuh.

Pelabur boleh memilih bon dengan tarikh kematangan berbeza bergantung kepada sasaran pelaburan mereka, toleransi risiko dan rangka masa yang disukai. Bon dengan kematangan lebih lama selalunya menawarkan kadar faedah lebih tinggi untuk memberikan pampasan kepada komitmen masa yang lebih panjang, manakala bon jangka pendek menawarkan hasil lebih rendah tetapi memberikan lebih fleksibiliti dan kecairan.