Mengapakah saya tidak boleh menambahkan Ambil Untung/Henti Rugi pada posisi terkini?

Menambahkan Ambil Untung dan Henti Rugi kepada kedudukan terkini adalah tidak disokong Binance. Anda boleh menambahkan Ambil Untung dan Henti Rugi hanya menerusi platform Binance.