Anchored Volume Profile

Definisi

Penunjuk Anchored Volume Profile (AVP) mengira data volum dalam satu tempoh masa tertentu dari titik permulaan yang dipilih secara manual kepada bar terakhir yang ada, membenarkan pedagang menganalisa aktiviti volum untuk satu julat tertentu dan bukannya keseluruhan pergerakan harga sesebuah aset

Nota: anda boleh membaca lebih banyak mengenai ciri yang dikongsi oleh semua penunjuk Profil Volum dalam artikel Pusat Bantuan Penunjuk Profil Volum: konsep asas. Teks di bawah menjelaskan ciri-ciri unik kepada penunjuk Profil Volum ini.

Bagaimana menggunakan AVP kepada carta anda

1. Pilih Anchored Volume Profile dari senarai alatan lukisan pada panel bahagian kiri carta, seperti yang ditunjukkan di bawah.

2. Klik pada carta untuk memilih titik dari mana anda mahu memulakan pengiraan anda. Lengkung profil volum akan dipaparkan pada carta seperti ditunjukkan di bawah.

Pengiraan

Apabila mengira Anchored Volume Profile, kami memeriksa satu senarai rangka masa dalam satu untaian sehingga bilangan bar dalam selang masa untuk di mana VP dikira akan menjadi lebih rendah daripada 5000. Jujukan rangka masa adalah: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Pertimbangkan contoh berikut. Penunjuk AVP ditetapkan untuk mengira profil untuk tempoh yang bermula pada bar pertama Isnin dan berakhir pada bar terakhir Ahad pada minggu yang sama. Simbol didagangkan 24x7 (untuk eksperimen ini, andaikan tiada jurang di mana tiada dagangan terjadi dan setiap minit untuk setiap minggu mempunyai satu bar yang dikaitkan dengannya). 

  1. Pertama, penunjuk memeriksa rangka masa "1", melihat carta 1m untuk simbol ini mempunyai 7H * 1440m = 10080 bar untuk data 1m, yang lebih daripada had 5000 bar. Ia memilih rangka masa seterusnya dalam jujukan.
  2. Kemudian, penunjuk melakukan perkara yang sama dengan rangka masa "3". Carta 3m untuk simbol mempunyai 7H * (1440 / 3) = 3360 bar untuk data. Ini adalah di bawah had 5000 bar, jadi bar 3m akan digunakan dalam pengiraan AVP.

Nota: Ada satu bilangan terhad untuk bar rangka masa lebih rendah yang tersedia untuk pengiraan penunjuk. Jika AVP ditetapkan untuk dikira dengan sangat mendalam kepada sejarah simbol, berkemungkinan tiada maklumat rangka masa lebih rendah untuk tempoh masa tersebut. Dalam kes sebegini, rangka masa Carta akan digunakan untuk pengiraan.

Untuk menunjukkan ini, cuba tambahkan AVP kepada NASDAQ:AAPL, 1H, dan tetapkan ia untuk merangkumi satu tempoh masa sehari yang bermula pada 12 Dis, 1980. Tiada data rangka masa lebih rendah untuk selang masa ini, jadi pengiraan AVP akan dilakukan pada resolusi Carta (1H).

Membina pada satu bar tunggal

Perhatikan bahawa semasa membina Anchored Volume Profile pada satu bar tunggal, keadaan tutup > buka digunakan untuk mengira Volum Naik/Turun. cth., jika tutup > buka, pergerakan harga dikira sebagai Volum Naik, jika tutup <= buka, ia adalah Volum Turun.

Input

Susun Atur Barisan / Saiz Barisan

Dua input ini menunjukkan cara penunjuk mengira berapa banyak barisan yang dipunyai oleh setiap histogram.

Jika Susun Atur Barisan ditetapkan kepada “Bilangan Barisan”, Saiz Barisan menetapkan jumlah bilangan barisan dalam histogram: sebagai contoh, dengan Saiz Barisan 25 untuk histogram, atas ke bawah, akan mempunyai 25 barisan. Tinggi setiap barisan akan dikira secara automatik; dalam contoh di atas, satu histogram Profil Volum akan merangkumi harga dari 200 ke 300 akan mempunyai (300 - 200) / 25 = 4 titik untuk setiap barisan. 

Jika input ini ditetapkan kepada “Ticks Setiap Barisan”, Saiz Barisan menunjukkan bilangan tick dalam setiap barisan tunggal (1 tick adalah pergerakan minimum harga yang boleh dilakukan untuk simbol ini: sebagai contoh, untuk NASDAQ:AAPL, 1 tick ialah 0.01 kerana harga perlu bergerak paling kurang 0.01 USD, iaitu. 1 sen). Cth., menetapkan ia kepada 25 akan bermaksud setiap barisan mempunyai tinggi 25 tick. Dalam kes itu, bilangan barisan akan dikira secara automatik, dan histogram Profil Volum akan merentasi harga dari 200 ke 300 untuk satu simbol dengan satu tick minimum 0.01 akan mempunyai (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 barisan untuk setiap histogram. 

Volum

Togol antara menunjukkan jumlah volum untuk setiap barisan (Jumlah), membahagikan setiap barisan kepada atas/bawah (Up/Down), atau menunjukkan perbezaan mereka (Delta).

Volum Kawasan Nilai (Value Area Volume)

Menentukan peratusan untuk semua volum untuk sesi dagangan yang perlu diserlahkan oleh Kawasan Nilai.

Koordinat

#1 (bar) - menetapkan posisi sauh untuk Profil Volum. VP akan bermula sebelum posisi ini.