Pulang Modal

Titik pulang modal adalah harga aset pendasar di mana strategi mempunyai keuntungan kosong pada tarikh luput.