Mengapakah saya tidak boleh membatalkan Ambil Untung / Henti Rugi?

Bitget tidak menyokong pembatalan Ambil Untung / Henti Rugi untuk pesanan.