Kriteria pemilihan

Kriteria pemilihan dalam dana dan indeks menetapkan kaedah untuk memilih sekuriti untuk portfolio. Mereka membantu menyusun secara sistematik pilihan aset dan memastikan pelaburan strategik. Pelbagai kriteria yang disenaraikan di bawah menunjukkan pendekatan berlainan untuk membentuk portfolio dan indeks pelaburan:

 • Bebas AMT: mengutamakan bon perbandaran yang dikecualikan dari U.S. Alternative Minimum Tax.
 • Beta: mengambil kira risiko sistematik sekuriti relatif kepada satu penanda aras.
 • Jawatankuasa: bergantung kepada keputusan oleh seorang individu atau kumpulan.
 • Turun taraf kredit: mensasarkan bon korporat diturunkan dari gred pelaburan kepada hasil tinggi (high yield).
 • Penarafan kredit: memfokuskan kepada bon korporat yang ditarafkan oleh agensi komersial.
 • Resit depositari: mengandungi hanya resit depositari.
 • Mata wang pasaran maju: memilih bon didominasikan dalam mata wang negara maju.
 • Pengagihan: menyukai perkongsian terhad dengan satu hasil pengagihan khusus (specific distribution yield).
 • Dividen: memfaktorkan dividen dibayar oleh syarikat.
 • Perolehan: mengambil kira tingkatan perolehan firma.
 • Tersenarai bursa: mengandungi sekuriti disenaraikan pada bursa tertentu (Disenaraikan Hong Kong-listed, disenaraikan NASDAQ).
 • Kewangan: menonjolkan bon-bon dari sektor kewangan.
 • Tetap: merujuk kepada sekuriti yang kekal tidak berubah dalam portfolio.
 • Asas: menggunakan data dari penyata kewangan syarikat.
 • Kadar faedah: menekankan mata wang dari negara-negara dengan tingkatan kadar faedah khusus.
 • Kecairan: menimbangkan sekuriti berdasarkan kepada kecairannya.
 • Permodalan pasaran: menggabungkan permodalan pasaran, perakaunan untuk kecairan dan kemungkinan pengehadan.
 • Nilai pasaran: bergantung pada nilai pasaran untuk sekuriti hutang.
 • Kematangan: memfokuskan pada tarikh kematangan sekuriti.
 • Momentum: berasaskan pemilihan pada arah aliran harga sejarah.
 • Pelbagai faktor: menggabungkan faktor asas dan teknikal.
 • Berasaskan prinsip: menggunakan prinsip seperti standard persekitaran, sosial atau tadbir urus.
 • Proprietari: menggunakan peraturan atau proses unik, kemungkinan menerusi pengurusan aktif.
 • Hasil: memfaktorkan hasil dari industri atau wilayah khusus.
 • Disokong hasil: memilih bon perbandaran yang disokong oleh hasil projek tertentu
 • Belian semula saham: menyukai firma yang membeli semula saham mereka.
 • Aset tunggal: terbabit dalam hanya satu sekuriti atau komoditi.
 • Teknikal: mengambil kira pergerakan harga sejarah sekuriti.
 • Masa dari penyenaraian: mengambil kira tarikh IPO atau sambungan (spin-off), termasuk pembentukan SPAC.
 • Didominasikan dolar A.S.: lebih menyukai bon dalam dolar A.S., tanpa mengira negara pengeluar.
 • Ketidakstabilan: mengambil kira varians harga sekuriti.