Strategi

Dalam konteks ETF (Exchange Traded Funds), satu strategi yang merujuk kepada pendekatan yang digunakan pelabur atau pengurus dana untuk mencapai sasaran kewangan khusus, seperti pertumbuhan, pendapatan atau lindung nilai pasaran.

Pelbagai strategi termasuk:

    • Aktif: dana yang diuruskan secara aktif yang tidak mematuhi satu indeks dengan ketat.

    • Kematangan bullet: dana dan bon mereka matang pada satu masa ditentukan.

    • Beli-tulis: menggunakan strategi tindanan opsyen di mana call option ditulis melawan pendedahan ekuiti yang sama.

    • Peniruan: meniru posisi dana atau pengurus terkenal lain.

    • Dividen: pemilihan atau pewajaran berdasarkan dividen dibayar oleh syarikat.

    • Tempoh masa dilindung nilai: melaraskan risiko kadar faedah untuk portfolio bonnya.

    • Sama: semua pegangan berwajaran sama.

    • ESG: menggunakan prinsip persekitaran, sosial, urus tadbir korporat dan etika lain untuk pemilihan atau pewajaran.

    • Bursa tertentu: dunia dana adalah dihadkan hanya kepada satu bursa.

    • Terma dilanjutkan: memilih satu jenis kontrak hadapan tunggal komoditi dengan tempoh lebih panjang dari bulan utama.

    • Peruntukan aset tetap: mematuhi satu set kriteria peruntukan aset.

    • Asas: berdasarkan pada data dari penyata kewangan syarikat.

    • Pertumbuhan: mensasarkan kepada bahagian pertumbuhan kontinum gaya (style continuum).

    • Inflasi dilindung nilai: mensasarkan untuk mengatasi risiko inflasi sekuriti.

    • Laddered: memilih hadapan komoditi berdasarkan kepada peraturan tenor statik.

    • Panjang-singkat: memegang kedua-dua posisi panjang dan singkat, selalunya merentasi pelbagai kelas aset.

    • Ketidakstabilan rendah: mendedahkan kepada saham dengan ketidakstabilan harga sejarah lebih rendah.

    • Momentum: mensasarkan saham berdasarkan kepada arah aliran harga sejarah.

    • Pelbagai faktor: menggabungkan faktor asas dan teknikal untuk pendedahan saham.

    • Komoditi dioptimumkan: melaraskan pendedahan komoditi berdasarkan kepada peraturan tertentu.

    • Diwajarkan harga: pewajaran bergantung kepada harga sekuriti tanpa mengira nilai keseluruhan pasaran.

    • Tempoh sasaran: mencari satu tingkatan risiko kadar faedah anggarat agregat yang stabil.

    • Teknikal: memilih sekuriti berdasarkan kepada arah aliran harga sejarah.

    • Masa dari pelancaran: menggunakan tarikh IPO atau sambungan (spin-off) sebagai ciri pemilihan.

    • Nilai: menuntut pendedahan kepada bahagian nilai pada spektrum gaya.

    • Vanilla: berhasrat untuk menawarkan pendedahan standard kepada satu segmen pasaran.