Skema Pewajaran

Apakah skema Pemberatan?

Skema Pemberatan dalam satu konteks ETF mewakili kaedah yang digunakan untuk memperuntukkan satu aset dana merentasi pegangan portfolionya. Ia menentukan bahagian setiap pegangan dalam ETF dan secara langsung memberikan impak kepada profil risiko dana dan potensi pulangan. Sasarannya adalah mengimbangkan portfolio mengikut strategi pelaburan, sama ada ia bertujuan untuk meniru satu indeks pasaran atau mencapai satu objektif pelaburan tertentu.

Jenis skema Pemberatan:

Beta: sekuriti diwajarkan berdasarkan kepada risiko sistemik mereka relatif kepada satu penanda aras.

Dividen: sekuriti diwajarkan berdasarkan kepada hasil sejarah atau unjuran dividennya.

Tempoh Masa: bon diwajarkan berdasarkan kepada satu anggaran risiko kadar faedahnya.

Perolehan: sekuriti dikelaskan mengikut perolehan korporat mereka.

Sama: semua sekuriti diwajarkan sama berdasarkan kepada peratusan pegangan mereka.

Tetap: sekuriti diwajarkan secara konsisten menggunakan perkadaran statik.

Asas: perwajaran ditentukan dengan ukuran penyata kewangan.

Permodalan pasaran songsang: sekuriti diwajarkan dalam susunan bertentangan dengan indeks.

Kecairan: pegangan diwajarkan dengan metrik kecairan mereka, seperti volum dagangan purata.

Permodalan pasaran: sekuriti diwajarkan berdasarkan kepada permodalan pasaran, dengan mengambil kira pelarasan apungan/kecairan dan had (capping).

Nilai pasaran: nilai untuk sekuriti tertunggak, terutamanya bon, menentukan kewajaran.

Momentum: pegangan sekuriti diwajarkan berdasarkan kepada sejarah arah aliran sekuriti.

Pelbagai faktor: satu ramuan faktor asas dan teknikal menentukan pewajaran.

Harga: pewajaran diberikan berdasarkan kepada harga sekuriti, tanpa mengira jumlah nilai pasaran ekuiti.

Berdasarkan prinsip: prinsip alam sekitar, sosial, tadbir urus korporat, etika, berkaitan jantina dan prinsip lain diguna pakai dalam pewajaran.

Pengeluaran: pewajaran diperoleh daripada nilai dolar pengeluaran komoditi sejagat.

Proprietari: satu set peraturan khusus, kadang-kala tidak dijelaskan kepada pelabur atau diuruskan secara aktif, digunakan dalam pewajaran.

Hasil: jualan dilaporkan oleh syarikat adalah asas untuk pewajaran.

Aset tunggal: dana mensasarkan corak pulangan aset tunggal.

Tempoh sasaran: kontrak hadapan diwajarkan mengikut tarikh matang mereka.

Teknikal: pewajaran adalah berdasarkan kepada pergerakan harga sejarah melangkaui hanya arah alirannya.

Berperingkat: sekuriti adalah diwajarkan pertamanya dengan satu metrik dan kemudiannya dalam setiap kumpulan. 

Ketidakstabilan: variasi dalam harga sekuriti menentukan pewajarannya.