Pengeluar, Jenama dan Penyedia

Pengeluar untuk ETF

Pengeluar adalah entiti yang bertanggungjawab untuk mencipta dan menguruskan ETF. Institusi ini memastikan ETF menepati semua keperluan kawal selianya dan sejajar dengan objektif yang ditetapkannya.

Jenama ETF

Selalunya, ia merujuk kepada nama firma yang dikenali yang memasarkan ETF. Jenama boleh mempengaruhi persepsi pelabur mengenai kualiti dan kebolehpercayaan ETF.

Pembekal Indeks untuk ETF

Organisasi yang mencipta dan mengurus indeks tanda aras yang disasarkan oleh ETF. Pembekal indeks menentukan peraturan untuk komposisi indeks dan pengimbangan semula berkalanya (periodic rebalancing).