TRANSPORT GAS SUR
TGSU2 BYMA

TGSU2
TRANSPORT GAS SUR BYMA
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham TGSU2

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Tenaga Mineral
Industri: Penapisan/Pemasaran Minyak
Transportadora de Gas del Sur SA terlibat di dalam pengeluaran dan pengkomersilan cecair gas asli. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Pengangkutan Gas Asli; Pengeluaran dan Pengkomersilan Cecair; Perkhidmatan Lain; dan Telekomunikasi. Segmen Pengangkutan Gas Asli merangkumi pengangkutan gas asli yang tetap; pengangkutan dan pertukaran yang terganggu dan pertukaran gas asli; dan perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan aset yang terjejas kepada perkhidmatan pengangkutan gas asli. Segmen Pengeluaran dan Pengkomersilan Cecair terdiri daripada pengeluaran dan pemasaran cecair untuk dirinya sendiri dan atas nama pihak ketiga, dan perkhidmatan cecair lain. Segmen Perkhidmatan Lain memberi tumpuan kepada rawatan, dan pemisahan kekotoran dan pemampatan gas asli, yang mungkin merangkumi penangkapan dan pengangkutan takungan gas, beserta perkhidmatan pemeriksaan dan penyelenggaraan untuk loji pemampat dan saluran paip gas, dan perkhidmatan pengurusan untuk pengembangan dan wap penjanaan yang berfungsi untuk pengeluaran elektrik. Segmen Telekomunikasi menawarkan perkhidmatan telekomunikasi melalui Telcosur. Syarikat ini ditubuhkan pada 28 Disember 1992 dan ianya beribu pejabat di Buenos Aires, Argentina.

Berita