HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
NYMEX
US Flag
NG2!

NG2!
HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
US Flag
NYMEX
 
Terdahulu
Buka
Volum
 — 
Julat Harian
Terdahulu
Buka
Volum
 — 
Julat Harian
        
NGU2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.200.09%0.002.222.13Jual
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.20-0.14%-0.002.222.14Jual
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.26-0.40%-0.012.282.20Jual
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.44-0.45%-0.012.462.39Jual
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.55-0.31%-0.012.562.50Jual
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.52-0.36%-0.012.542.47Jual
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.45-0.29%-0.012.462.40Jual
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.260.18%0.002.272.22Jual
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.250.27%0.012.262.21Jual
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.290.53%0.012.292.25Jual
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.340.73%0.022.342.29Jual
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.330.34%0.012.352.30Jualan Kuat
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.310.30%0.012.332.28Jualan Kuat
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.340.43%0.012.352.30Jualan Kuat
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.410.63%0.012.412.36Jualan Kuat
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.560.31%0.012.572.52Jualan Kuat
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.67-0.07%-0.002.692.65Jual
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.64-0.08%-0.002.662.62Jual
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.530.24%0.012.542.50Jual
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.280.22%0.012.292.25Jual
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.270.26%0.012.282.25Jual
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.310.65%0.012.312.28Jual
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.350.68%0.022.352.32Jual
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.360.68%0.022.362.33Jual
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.32-0.85%-0.022.322.32Jualan Kuat
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.370.25%0.012.372.37Jual
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.42-0.25%-0.012.422.42Jual
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.600.42%0.012.602.58Jual
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.70-0.44%-0.012.702.70Jualan Kuat
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.68-0.30%-0.012.692.68Jual
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.590.78%0.022.592.58Jual
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.31-0.26%-0.012.322.31Jual
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.300.22%0.012.302.30Jual
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.330.09%0.002.332.33Jual
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.360.08%0.002.362.36Jual
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.380.08%0.002.382.38Jual
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.370.08%0.002.372.37Jual
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.390.08%0.002.392.39Jual
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.460.08%0.002.462.46Jual
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.62-0.30%-0.012.652.62Jual
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.74-0.29%-0.012.742.74Jual
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.720.07%0.002.722.72Jual
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.620.08%0.002.622.62Jual
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.390.08%0.002.392.39Jual
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.380.08%0.002.382.38Jual
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.420.08%0.002.422.42Jual
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.460.08%0.002.462.46Jual
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.480.08%0.002.482.48Jual
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.480.08%0.002.482.48Jual
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.510.08%0.002.512.51Jual
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.570.08%0.002.572.57Jual
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.740.07%0.002.742.74Jual
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.860.07%0.002.862.86Jual
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.830.07%0.002.832.83Jual
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.720.07%0.002.722.72Jual
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.490.08%0.002.492.49Jual
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.470.08%0.002.472.47Jual
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.500.08%0.002.502.50Jual
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.540.08%0.002.542.54Jual
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.540.08%0.002.542.54Jual
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.540.08%0.002.542.54Jual
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.560.08%0.002.562.56Jual
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.620.08%0.002.622.62Jual
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.800.07%0.002.802.80Jual
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.920.07%0.002.922.92Jual
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.880.07%0.002.882.88Jual
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.820.07%0.002.822.82Jual
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.590.08%0.002.592.59Jual
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.580.08%0.002.582.58Jual
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.610.08%0.002.612.61Jual
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.640.08%0.002.642.64Jual
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.660.08%0.002.662.66Jual
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.660.08%0.002.662.66Jual
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.680.07%0.002.682.68Jual
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.750.07%0.002.752.75Jual
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.910.07%0.002.912.91Jual
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.030.07%0.003.033.03Jual
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.000.07%0.003.003.00Jual
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.930.07%0.002.932.93Jual
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.700.07%0.002.702.70Jual
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.690.07%0.002.692.69Jual
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.720.07%0.002.722.72Jual
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.750.07%0.002.752.75Jual
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.770.07%0.002.772.77Jual
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.770.07%0.002.772.77Jual
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.790.07%0.002.792.79Jual
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.850.07%0.002.852.85Jual
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.02-0.03%-0.003.023.02Jual
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.13-0.19%-0.013.133.13Jual
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.11-0.42%-0.013.113.11Jual
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.03-0.43%-0.013.033.03Jual
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.810.00%0.002.812.81Jualan Kuat
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.800.18%0.012.802.80Jual
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.840.18%0.012.842.84Jual
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.870.17%0.012.872.87Jual
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.890.17%0.012.892.89Jual
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.890.17%0.012.892.89Jual
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.920.17%0.012.922.92Jual
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.990.17%0.012.992.99Jual
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.140.16%0.013.143.14Jual
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.260.15%0.013.263.26Jual
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.230.16%0.013.233.23Jual
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.160.16%0.013.163.16Jual
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.920.17%0.012.922.92Jual
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.900.17%0.012.902.90Jual
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.930.17%0.012.932.93Jual
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.970.17%0.012.972.97Jual
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.010.17%0.013.013.01Jual
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.020.17%0.013.023.02Jual
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.060.16%0.013.063.06Jual
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.130.16%0.013.133.13Jual
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.280.15%0.013.283.28Jual
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.400.15%0.013.403.40Jual
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.370.15%0.013.373.37Jual
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.300.15%0.013.303.30Jual
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.020.17%0.013.023.02Jual
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.000.17%0.013.003.00Jual
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.040.16%0.013.043.04Jual
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.080.16%0.013.083.08Jual
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.120.16%0.013.123.12Jual
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.130.16%0.013.133.13Jual
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.180.16%0.013.183.18Jual
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.250.15%0.013.253.25Jual
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.400.15%0.013.403.40Jual
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.530.14%0.013.533.53Jual
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.500.14%0.013.503.50Jual
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.430.15%0.013.433.43Jual
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.140.16%0.013.143.14Jual
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.120.16%0.013.123.12Jual
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.150.16%0.013.153.15Jual
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.190.16%0.013.193.19Jual
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.230.15%0.013.233.23Jual
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.250.15%0.013.253.25Jual
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.300.15%0.013.303.30Jual
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.370.15%0.013.373.37Jual
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.520.14%0.013.523.52Jual
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.650.14%0.013.653.65Jual
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.620.14%0.013.623.62Jual
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.550.14%0.013.553.55Jual
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.250.15%0.013.253.25Jual
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.230.16%0.013.233.23Jual
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.260.15%0.013.263.26Jual
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.300.15%0.013.303.30Jual
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.340.15%0.013.343.34Jual
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.360.15%0.013.363.36Jual
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.400.15%0.013.403.40Jual
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.480.14%0.013.483.48Jual
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.630.14%0.013.633.63Jual
Muatkan Lagi
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Bagaimana ia berfungsi Ciri-ciri Carta Harga Peraturan Dalaman Moderator Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Solusi pencartaan Dapatkan Bantuan Permintaan Ciri Blog & Berita Soalan Lazim Wiki Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Dapatkan Bantuan Idea-idea yang diterbitkan Pengikut Mengikut Mesej Peribadi Sembang Daftar Keluar