RVST REVNOST A.D. NOVI SAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
13100.000.77%100.00Beli113100.00
Muatkan Lagi