everget

Middle-High-Low Moving Average

This indicator was originally developed by Vitali Apirine (Stocks & Commodities , V.34:9 (August, 2016): "The Middle-High-Low Moving Average").

You can use it to create a crossover trading system in conjuction with EMA / SMA .

Good luck!

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?