repo32

High Low Yearly Support Resistance

Decided to repost to get clean chart up. This gives you lines showing the current years highs and lows along with the previous years high and lows.
Requested by "N"
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
// Written by Robert N.  031015

study("High Low Yearly", overlay=true)

hyl = input(true, title="High Yearly Line")
yhigh = security(tickerid, '12M', high) 
plot(hyl and yhigh ? yhigh :na , title="Yearly_High",style=circles, color=yellow, linewidth=3) 


lyl = input(true, title="Low Yearly Line")
ylow = security(tickerid, '12M', low) 
plot(lyl and ylow ? ylow :na , title="Yearly_Low",style=circles, color=blue, linewidth=3) 

hyl1 = input(true, title="High Yearly Line Previous")
yhigh1 = security(tickerid, '12M', high[1]) 
plot(hyl1 and yhigh1 ? yhigh1 :na , title="Yearly_High",style=circles, color=purple, linewidth=3) 


lyl1 = input(true, title="Low Yearly Line Previous")
ylow1 = security(tickerid, '12M', low[1]) 
plot(lyl1 and ylow1 ? ylow1 :na , title="Yearly_Low",style=circles, color=white, linewidth=3)