Alfa-Trading

FedeBot Binance Funding Fee CutOff

This tool provides Binance's 3 times a Day Funding Fee Cut-Off
Catatan Pelepasan: - Added input options for different time zone
- Corrected 2 and 4 hours resolution (timeframe) issue
Catatan Pelepasan: - Added input options for Resolutions (Timeframes)
- Added input options for Time Zones
For 2h and 4h resolutions please set your Time Zone as UTC
For another resolutions can use your default Time Zone normaly
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukai skrip ini untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?

Komen