Aroon

Aroon

Aroon Indicator (lebih dikenali sebagai Aroon Up Down) adalah suatu alatan analisa teknikal yang menggunakan had julat, yang selalunya adalah satu set untuk dua ukuran yang diciptakan untuk mengukur selama lama jangka masa telah berlalu semenjak harga mencatatkan satu jangka masa n-period tinggi atau rendah dengan "n" adalah bilangan jangka masa yang telah ditetapkan oleh pedagang. Contohnya 14 Day Aroon-Up akan mengambil kira berapa hari telah berlalu semenjak harga direkodkan 14 hari tinggi dan ia akan mengira satu nombor di antara 0 dan 100. 14 Day Aroon-Down pula akan melakukan perkara yang sama tetapi menukarkan 14 harga tinggi kepada 14 harga rendah. Nombor ini adalah untuk mengenalpasti kekuatan arah aliran (sekiranya ada) dengan memberikan nilai dalam bentuk nombor. Semakin dekat nombor yang terhasil kepada 100, semakin kuat arah aliran itu. Aroon bukan hanya bagus dalam mengenalpasti arah aliran, ia juga berguna untuk mengenalpasti jangka masa penyatuan.

Baca lanjut mengenai Aroon Indicator.
Tunjuk lebih banyak skrip
1
2
1
2