Bagaimana untuk mendapatkan nilai pembolehuh untuk tujuan nyahpepijat

Untuk menunjukkan nila pembolehubah numerik, anda boleh plot menggunakan fungsi plot():

plot(variable_name)

Ini membolehkan anda menyemak nilai pembolehubah untuk setiap bar carta dan mengikuti kemajuan jika ia bertukar.

Jika anda ingin memaparkan nilai pembolehubah rentetan ,gunakan fungsi  label.new() :

label.new(bar_index, high, text=syminfo.ticker)

Anda juga boleh menggunakan label.new() untuk memaparkan nilai pembolehubah numerik dengan menukarkannya kepada rentetan dengan menggunakan fungsi  tostring() :

label.new(bar_index, high, text=tostring(high))

Fungsi label akan memaparkan 50 nilai terakhir pembolehubah.