Bagaimanakah untuk memplot satu siri lilin berdasarkan pengiraan skrip?

Untuk memplot satu siri baru untuk bar atau lilin, di mana nilai-nilai OHLC adalah berdasarkan pengiraan anda, gunakan fungsi plotcandle() atau plotbar(). Selepas menambahkan mereka kepada carta, satu skrip dengan fungsi-fungsi itu akan memplot satu siri untuk bar atau lilin dengan parameter-parameter yang tertentu. Sebagai contoh, skrip ini akan memplot satu siri lilin merah dan hijau dengan nilai-nilai OHLC sebanyak dua kali, apabila dibandingkan dengan nilai-nilai untuk siri-siri utama. 

//@version=3
study("My Script")
plotcandle(open*2, high*2, low*2, close*2, title='Title', color = open < close ? green : red, wickcolor=black)