Kicking - Bearis

Satu corak bearis Kicking (juga dikenali sebagai Kicker) memberikan isyarat satu balikan untuk satu arah aliran menurun baru. Corak mengandungi dua lilin dan menyerlahkan lilin-lilin di mana satu balikan harga pantas boleh dilihat. Candlestick hari pertama ialah satu marubozu bulis. Jurang ke bawah besar terjadi pada hari kedua dan membuka di bawah harga bukaan hari sebelumnya. Ada satu jurang di antara hari pertama dan kedua candlestick bearis.