Strategi Diarahkan Bollinger Bands

Definisi

"Arah Strategi" mengkhususkan jenis pesanan yang mana strategi dibenarkan untuk mencipta. Jika nilai tetapan ialah 0, ia boleh menjadi sama ada panjang atau singkat. Jika tetapan ialah -1, ia hanya boleh melakukan posisi singkat dan jika ia 1, ia hanya boleh melakukan posisi panjang. Strategi Diarahkan Bollinger Bands memasuki posisi panjang apabila simbol merentasi bawah jalur bawah Bollinger band dan ia memasuki posisi singkat jika simbol merentasi atas jalur atas. Ingat, dalam tetapan strategi, anda boleh laraskan arah sama ada untuk hanya memasuki posisi panjang, memasuki posisi singkat atau kedua-duanya sekali.

Pengiraan

Pine Script
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (ta.crossover(source, lower))
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Kesimpulan

Strategi Diarahkan Bollinger Bands adalah dicipta untuk membelli atau menjual apabila satu simbol berkemungkinan menaik lebih dari harga puratanya. Sebagai contoh, strategi boleh diarahkan untuk membeli jika satu simbol jatuh di bawah Bollinger Band bawah atau menjual jika ia melepasi Bollinger Band atasnya. Ada pedagang yang mungkin melihat ini sebagai satu balikan min kerana Bollinger Bands dicipta untuk menggunakan satu sisihan piawai untuk satu purata harga simbol. Ingat, strategi adalah diarahkan dan dalam tetapan, anda boleh mengawal nilai cth. jika ia 0 ia boleh menjadi sama ada panjang atau singkat. Jika tetapan ialah -1 ia hanya boleh lakukan posisi singkat dan jika 1 ia hanya boleh lakukan posisi panjang.