Kenapa data untuk mod biasa dan Ujian Belakang Dalam tidak sepadan?

Pilihan untuk selang masa menambahkan satu parameter input tambahan untuk pengiraan strategi. Di sebabkan ini, keputusan pengiraan mungkin berubah.

Di dalam mod biasa, pengiraan adalah berdasarkan kepada bar-bar yang dimuatkan pada carta (bilangan maksimum bar intrahari adalah bergantung kepada pelan langganan TradingView). Di dalam mod Ujian Belakang Dalam, ia menggunakan semua bar-bar yang berada di dalam tempoh masa yang anda telah pilih untuk pengiraan. Ikuti pautan ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai panjang data sejarah yang tersedia untuk Ujian Belakang Dalam.

Apabila Ujian Belakang Dalam digunakan, pengiraan skrip akan selalunya bermula pada titik terawal daripada ujian belakang biasa. Kerana beberapa pengiraan seperti EMA atau RMA adalah bergantung kepada di mana mereka dikira, nilai-nilai mereka akan berbeza pada bar carta, jadi dagangan akan kelihatan pada carta yang dikira menggunakan ujian belakang biasa, mungkin tidak selalunya muncul di tempat yang sama seperti dagangan yang dikira dengan Ujian Belakang Dalam. Ini juga akan terjadi apabila satu julat tarikh tersuai digunakan untuk Ujian Belakang Dalam, walaupun bila julat itu merangkumi bar-bar carta. Ini disebabkan dalam Ujian Belakang Dalam, pengiraan skrip akan bermula dari permulaan julat tarikh di mana pengiraan ujian belakang biasa selalunya bermula pada bar pertama carta.