Kenapa data untuk mod biasa dan Ujian Belakang Dalam tidak sepadan?