Kenapa data untuk mod biasa dan sejarah Dalam tidak padan?

Pilihan untuk selang masa menambahkan satu parameter input tambahan untuk pengiraan strategi. Di sebabkan ini, keputusan pengiraan mungkin berubah.

Di dalam mod biasa, pengiraan adalah berdasarkan kepada bar-bar yang dimuatkan pada carta (bilangan maksimum bar-bar adalah bergantung kepada pelan langganan TradingView). Di dalam mod sejarah Dalam, ia menggunakan semua bar-bar yang berada di dalam tempoh masa yang anda telah pilih untuk pengiraan.