Bagaimana untuk menetapkan kebolehlihatan untuk beberapa objek pada masa yang sama?

Anda boleh menetapkan kebolehlihatan untuk beberapa selang masa untuk beberapa objek pada masa yang sama dengan menggunakan kaedah-kaedah ini:

Buka Salasilah Objek, letakkan objek-objek lukisan di dalam satu kumpulan dan pilih Tetapan dari menu konteks kumpulan.

Tekan Ctrl pada Windows atau Cmd pada Mac, pilih beberapa objek atau kumpulan di dalam Salasilah Objek, buka menu konteks dan pilih Tetapan.

Tekan Ctrl pada Windows atau Cmd pada Mac, gunakan tetikus untuk memilih beberapa objek secara terus pada carta, buka menu konteks dan pilih Tetapan.

Pilih beberapa objek atau kumpulan dan klik butang tetapan pada bar alat terapung.