Bolehkah saya berdagang kontrak hadapan berterusan (cth. ES1!, ES2!)

Ia adalah tidak dibenarkan untuk berdagang kontrak hadapan yang berakhir dengan 1! atau 2!. Ini kerana kontrak hadapan berterusan, ialah beberapa kontrak yang digabungkan bersama dan mereka selalunya digunakan untuk analisa teknikal. Sila tukar kepada satu kontrak dengan satu tarikh tamat tempoh.