Bagaimanakah saya boleh mengaplikasikan tetapan paparan yang sama untuk semua carta di susun atur saya?How can I apply the same appearance settings to all the charts of my layout

Anda tidak perlu melakukannya secara manual kepada semua tetapan yang sama untuk semua carta (dalam susun atur yang sama) secara satu persatu. Anda boleh mengaplikasikan mereka dengan satu klik pada Tetapan Carta: