Kertas putih

Satu kertas putih (white paper) adalah satu dokumen terperinci yang menjelaskan tentang konsep, teknologi, sasaran dan pelaksanaan strategi sesuatu mata wang kripto atau projek. Ia merujuk kepada visi projek, teknologi asas blok rantai, tokenomics, kes penggunaan, analisa pasaran, persekitaran kompetitif dan peta perjalanan. Kertas Putih memberikan pelabur, pembangun dan pemegang saham satu pemahaman mendalam mengenai cadangan nilai projek, aspek teknikal dan pelan jangka panjang. Ia berfungsi sebagai satu dokumen asas yang menerangkan tentang objektif projek dan menjadi satu titik rujukan untuk menilai daya maju dan kesan yang mungkin terjadi.