Arab Banking CorporationArab Banking CorporationArab Banking Corporation

Arab Banking Corporation

Asas ABC

Arab Banking Corporation penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil ABC untuk suku lepas adalah 937.00 M USD, dan 0.43% nya lebih tinggi daripada suku sebelum ini. Pendapatan bersih untuk Q1 24 adalah 75.00 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Jumlah hasil
Pendapatan kendalian
Pendapatan pracukai
Pendapatan bersih
Mata wang: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM