BOLSAS Y MERC.ARG BYMA

BYMABYMA
BYMA
BOLSAS Y MERC.ARGBYMA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Investment Banks/Brokers
Bolsas y Mercados Argentinos SA beroperasi sebagai bursa saham untuk Argentina. Ia beroperasi melalui segmen perniagaan berikut: Rundingan + Rumah Penjelasan dan Pusat Rakan Sejawat, Ejen Deposit Kolektif, dan Pengajaran, Penyelidikan dan Latihan. Segmen Rundingan + Rumah Penjelasan dan Pusat Rakan Sejawat terdiri daripada pembubaran, pampasan pelbagai hala dan veto operasi bersepadu. Segmen Ejen Deposit Kolektif melibatkan operasi yang dilakukan oleh Caja de Valores S.A. Segmen Pengajaran, Penyelidikan dan Latihan merangkumi perlembagaan, organisasi, operasi dan pentadbiran institusi dan institusi pendidikan. Syarikat ini ditubuhkan pada 26 Ogos 2013 dan beribu pejabat di Buenos Aires, Argentina.