HSBC HOLDINGS PLC HSBC

HSBCBYMA
HSBC
HSBC HOLDINGS PLCBYMA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Major Banks
HSBC Holdings plc (HSBC) adalah satu syarikat khidmat perbankan dan kewangan. Ia menguruskan produk dan khidmat-khidmat melalui empat jenis perniagaan: Retail Banking and Wealth Management (RBWM), Commercial Banking (CMB), Global Banking and Markets (GB&M) dan Global Private Banking (GPB). Operasi syarikat merangkumi pelbagai lingkungan geografi yang meliputi Eropah, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara dan Amerika Latin. Perniagaan RBWM menawarkan perkhidmatan Perbankan Runcit, Pengurusan Kekayaan, Pengurusan Aset dan Insurans. Perkhidmatan CMB meliputi modal kerja, pinjaman berjangka, khidmat pembayaran dan fasilitasi perdagangan antarabangsa, termasuk juga kepakaran di dalam penggabungan dan pengambilalihan dan juga akses kepada pasaran kewangan. GB & M menyokong pelanggan-pelanggan dari kerajaan, korporat dan institusi diseluruh dunia. Produk dan khidmat GPB merangkumi Pengurusan Pelaburan, Solusi Kekayaan Persendirian dan khidmat Perbankan Persendirian.