JPMORGAN CHASE &CO

JPM BYMA
JPM
JPMORGAN CHASE &CO BYMA
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

JPM Carta Resit Penyimpanan

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Kewangan
Industri: Bank Utama
JPMorgan Chase & Co. merupakan syarikat kewangan induk. Syarikat ini terlibat dalam perbankan pelaburan, perkhidmatan kewangan. Ia beroperasi kepada empat segmen dan juga segmen korporat. Segmen-segmen tersebut adalah Perbankan Pengguna & Komuniti, Bank Korporat & Pelaburan, Perbankan Perdagangan dan Pengurusan Aset. Bagi segmen Perbankan Pengguna & Komuniti, ia menawarkan perkhidmatan kepada pengguna dan perniagaan melalui cawangan-cawangan bank, mesin juruwang automatik (ATM), perbankan atas talian, mudah alih dan telefon. Segmen Bank Korporat & Pelaburan pula, ia terdiri dari perkhidmatan Perbankan dan Pasaran & Pelabur, menyediakan perbankan pelaburan, membuat-pasaran, brokeraj perdana, dan produk dan perkhidmatan perbendaharaan dan sekuriti untuk syarikat-syarikat, para pelabur, institusi kewangan dan entiti kerajaan dan perbandaran. Segmen Perbankan Perdagangan menyediakan solusi kewangan, termasuk memberi pinjaman, perkhidmatan perbendaharaan, perbankan pelaburan dan pengurusan aset. Segmen Pengurusan Aset terdiri dari pengurusan pelaburan dan harta.

Breaking news