PAMPA ENERGIA S.A PAMP

PAMP BYMA
PAMP
PAMPA ENERGIA S.A BYMA
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Carta Saham PAMP

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Mulakan dagangan
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Utiliti
Industri: Utiliti Elektrik
Pampa Energia S.A. adalah sebuah syarikat elektrik. Syarikat ini, melalui anak syarikatnya, terlibat dalam penjanaan, penghantaran dan pengedaran elektrik di Argentina. Segmennya termasuklah penjanaan, penghantaran, pengedaran, minyak dan gas, pemegangan dan lain-lain. Segmen penjanaannya termasuklah ekuiti langsung dan tidak langsung secara tidak langsung dalam Central Piedra Buena S.A., Central Termica Guemes S.A., Central Termica Loma de la Lata S.A., Pampa Comercializadora S. dan lain-lain, dan pelaburan dalam syarikat yang berkaitan dengan sektor penjanaan elektrik. Segmen penghantarannya termasuklah ekuiti secara tidak langsung melalui Compania Inversora en Transmision Electrica Citelec S.A. Manakala segmen pengedarannya termasuklah ekuiti secara tidak langsung dalam Electricidad Argentina S.A. dan Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Segmen minyak dan gasnya pula termasuklah ekuiti secara langsung dalam Petrolera Pampa S.A. Segmen pemegangannya dan lain-lain termasuklah operasi pelaburan kewangan dan lain-lain.