GRUPO SUPERVIELLE SUPV

SUPVBYMA
SUPV
GRUPO SUPERVIELLEBYMA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Major Banks
Grupo Supervielle SA beroperasi sebagai satu syarikat induk. Syarikat ini terlibat dalam penyediaan perkhidmatan perbankan. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Perbankan Runcit, Perbankan Korporat, Perbendaharaan, Pengguna, Insurans dan Pengurusan Aset dan Perkhidmatan Lain. Segmen Perbankan Runcit terlibat dalam pemberian pinjaman dan produk kredit yang lain seperti simpanan orang secara fizikal. Segmen Perbankan Korporat memberi tumpuan kepada khidmat nasihat di peringkat korporat dan kewangan beserta pentadbiran aset dan pinjaman yang disasarkan kepada pelanggan utama. Segmen Perbendaharaan beroperasi dengan Sekuriti Kerajaan dalam Kumpulan, pinjaman sindiket dan pajakan kewangan. Segmen Pengguna terdiri daripada pinjaman dan produk kredit lain yang disasarkan kepada sektor berpendapatan sederhana dan rendah; dan produk dan perkhidmatan bukan kewangan. Segmen Insurans merangkumi produk insurans, dengan fokus pada insurans hayat. Segmen Pengurusan Aset dan Perkhidmatan Lain menawarkan dana bersama dan produk dan perkhidmatan lain. Syarikat ini ditubuhkan pada 8 Oktober 1979 dan ianya beribu pejabat di Buenos Aires, Argentina.