COGNA ON ON NM COGN3

COGN3 BMFBOVESPA
COGN3
COGNA ON ON NM BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Penarafan penganalisa

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Komersial
Industri: Servis Kormesial Pelbagai
Cogna Educação SA terlibat dalam penyediaan perkhidmatan pendidikan. Kegiatannya merangkumi kursus pengajian tinggi dan pendidikan tinggi dalam kelas dan jarak jauh, menguruskan kanak-kanak, K-12 dan aktiviti pengajaran sekolah menengah, menjual buku teks dan alat bantu belajar, dan melesenkan produk pengajaran dan pedagogi, selain teknik dan persediaan kursus untuk peperiksaan perkhidmatan awam dan Persatuan Peguam Brazil, menasihati dan menawarkan kemungkinan untuk pembiayaan langsung dan tidak langsung untuk pelajar, mengembangkan perisian untuk pengajaran adaptif, dan mengoptimumkan pengurusan akademik. Ia beroperasi melalui segmen berikut: Pengajian Tinggi Dalam Kelas, Pengajian Tinggi Jarak Jauh dan Pendidikan Asas. Syarikat ini ditubuhkan oleh Altamiro Belo Galindo, Gabriel Mário Rodrigues, Walfrido Silvino dos Mares Guia, Evando José Neiva, dan Júlio Fernando Cabizuca pada 11 April 1966 dan beribu pejabat di Belo Horizonte, Brazil.