OI ON N1 OIBR3

OIBR3BMFBOVESPA
OIBR3
OI ON N1BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Communications
Industri: Major Telecommunications
Oi SA terlibat dalam penyediaan perkhidmatan utiliti telekomunikasi. Ia menawarkan perkhidmatan telefon mudah alih, jalur lebar, televisyen berbayar, penghantaran data dan penyedia internet. Ia beroperasi melalui segmen berikut: Perkhidmatan Kediaman, Mobiliti Peribadi, dan Perkhidmatan B2B. Perkhidmatan Kediaman memberi tumpuan kepada penjualan perkhidmatan telefon tetap termasuk perkhidmatan suara, perkhidmatan komunikasi data, dan TV berbayar. Segmen Mobiliti Peribadi menawarkan perkhidmatan telefon bimbit kepada pelanggan langganan dan prabayar, dan pelanggan jalur lebar mudah alih. Syarikat ini ditubuhkan pada 27 November 1963 dan beribu pejabat di Rio de Janeiro, Brazil.