PETROBRAS PN N2 PETR4

PETR4BMFBOVESPA
PETR4
PETROBRAS PN N2BMFBOVESPA
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Industri: Integrated Oil
Petroleo Brasileiro SA Petrobras adalah syarikat minyak dan gas bersepadu yang berpangkalan di Brazil. Aktiviti Syarikat dibahagikan kepada lima segmen perniagaan: Eksplorasi dan Pengeluaran (E & P), yang menumpukan pada penerokaan, pembangunan dan pengeluaran minyak mentah, cecair gas asli (NGL) dan gas asli di Brazil dan luar negara; Pemurnian, Pengangkutan dan Pemasaran, yang terutama meliputi penyulingan, logistik, pengangkutan dan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, eksport etanol, serta pengekstrakan dan pemprosesan syal; Gas dan Kuasa, yang termasuk pengangkutan dan perdagangan LNG dan gas asli, serta penjanaan dan penjualan elektrik; Pengedaran, yang menjual produk minyak melalui rangkaian runcit dan borong sendiri, dan Biofuels, yang merangkumi pengeluaran biodiesel dan produk bersamanya, serta aktiviti berkaitan dengan etanol. Syarikat beroperasi di Amerika, Afrika, Asia dan Eropah.