RELIANCE INDUSTRIES LTD

RELIANCE BSE
RELIANCE
RELIANCE INDUSTRIES LTD BSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham RELIANCE

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Tenaga Mineral
Industri: Penapisan/Pemasaran Minyak
Reliance Industries Limited terlibat dalam penapisan, termasuk pembuatan produk petroleum ditapis, dan petrokimia, termasuk pembuatan bahan kimia asas, baja dan sebatian nitrogen, plastik dan getah tiruan dalam bentuk utama. Segmen Syarikat termasuk Penapisan, Petrokimia, Minyak dan Gas, Runcit Diatur dan Lain-lain. Segmen penapisan termasuk operasi pengeluaran dan pemasaran produk petroleum. Segmen Petrokimia termasuk operasi pengeluaran dan pemasaran produk petrokimia, termasuk polietilena, polipropilena, polivinil klorida, getah butadiena poli, butadiena, acrylonitril, soda kaustik dan polietilena tereftalat. Segmen minyak dan gas termasuk penerokaan, pembangunan dan pengeluaran minyak mentah dan gas asli. Segmen Runcit Terancang termasuk perniagaan runcit terancang di India. Segmen Lain termasuk pembangunan tekstil, Zon Ekonomi Khas (SEZ), perniagaan telekom atau jalur lebar dan media.

Breaking news