TATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTSTATRY MOUNT. RESORTS

TATRY MOUNT. RESORTS

Asas 1TMR001E

TATRY MOUNT. RESORTS statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan 1TMR001E adalah 0.68. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 9.46. Pada masa 2023 mereka telah menggajikan 1.46 k pekerja.

Statistik
‪0.00‬
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: EUR
Semasa
Statistik utama
Nisbah penilaian
Nisbah keuntungan
Nisbah kecairan
Nisbah kesolvenan